آخرین ویرایش : November 4, 2011

محمد رفعت عبدالرحمن محمد علی

معروف به : رفعت ملا

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


دارای تحصیلات حوزوی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان در دوره دوم .
عضو کمیسیون کار در پارلمان کردستان عراق .
منتخب شهر سلیمانیه در پارلمان دوم .
عضو لیست سبز انتخاباتی در انتخابات 2009 .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق

( تا ۲۰۰۸م. )
نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در ایران و تهران بوده است.
پیش از عضویت در پارلمان عضو شاخه های یک و دو حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بود.
معاون حزب اتحادیه میهنی کردستان در کمیته امور جامعه بوده است.
در سال 2008 به همراه منتقدین جلال طالبانی از جمله نوشیروان مصطفی از حزب اتحادیه میهنی کردستان خارج و وارد حزب تازه تاسیس گوران شد.

جنبش گوران (کردستان عراق)

( از ۲۰۰۸م. )
در حال حاضر از اعضای برجسته حزب گوران محسوب می شود.


محمد رفعت عبدالرحمن محمد علی

تاریخ تولد ۱۹۳۷م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

از مسئولین یک انجمن ادبی در شهر سلیمانیه نیز می باشد.


done in 0.066 seconds