آخرین ویرایش : January 10, 2012

حمد خلیل ابراهیم المهندی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


کارشناس ارشد مطالعات اسلامی

دانشگاه آمریکایی بیروت

( تا ۱۹۸۶م. )
لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
نماینده دور دوم از استان جنوبی.

مدیر

عضو


گرایشات


موسس


حمد خلیل ابراهیم المهندی

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر الرفاع غربی
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
پیرو مذهب سلفی
رایانامه almohannadi@hotmail.com

توضیحات بیشتر:
 
    وی در پیشینه خود مسئولیت های زیر را نیز بر عهده داشته است:
  • حقوقدان ادارة دادستانی، حقوقدان بخش امنیتی استان جنوبی 2006.
  • امام مسجد "السلام" و مدیر کاروان حج عمره "السلام".
  • نماینده کشور بحرین در تحویل کمک‏ ها به مردم کوزوو.

done in 0.056 seconds