آخرین ویرایش : March 3, 2012

حسین عبدالله حسن قرقور

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( تا ۱۹۹۷م. )
دیپلم مهندسی معماری از دانشکده مهندسی

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( تا ۲۰۰۰م. )
لیسانس مهندسی معماری از دانشکده مهندسی

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( تا ۲۰۰۵م. )
دریافت مدرک کنترل کیفیت و نظارت بر موقعیت های مکانی ساخت و ساز

دانشگاه المصطفی (ص)

( از ۲۰۰۸م. تا ۲۰۱۰م. )

مراکز آموزش عالی

( تا ۲۰۱۰م. )
دریافت مدرک ماهیت کنترل حقوقی و اجرای آن در زمینه کار شهری


مناصب و مشاغل


دبیرکل

صندوق خیریه الجفیر در بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۰م. )

حسینیه الجفیر در بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۰م. )

عضو

کمیته الحسینیه تکیه عزاداران الجفیر در بحرین

( از ۱۹۹۵م. تا ۲۰۱۰م. )
عضو سابق

هیئت الجفیر در بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۰م. )
عضو کمیته فرهنگی

شورای شهری الجفیر در بحرین

( از ۲۰۰۴م. )
عضو سابق.
عضو هیئت بازدیدکننده شورای شهر از شهر استانبول در ترکیه 2005.

باشگاه ورزشی و فرهنگی النصر در بحرین


عضو سابق

انجمن مهندسان بحرین


عضو سابق

مدرس

کمیته آموزش دینی در بحرین

( از ۱۹۹۲م. تا ۲۰۰۱م. )
عضو و مدرس

کارمند

دفتر "المشرق العربی" در بحرین

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۰۴م. )
مهندس معمار و اشتغال در زمینه اجرا و مشاوره های مهندسی

شهرداری شهر محرق در بحرین

( از ۲۰۰۴م. )
مهندس ناظر مجوزها (پروانه‏ های کار) و مأمور ثبت حقوقی در شهرداری محرق از سال


گرایشات


عضو


آثار


طراح

باشگاه ورزشی و فرهنگی النصر در بحرین


اجرای طراحی‏ های اولیه مهندسی در ساخت باشگاه ورزشی و فرهنگی النصر و عضو تیم آماده‏ سازی ویژگی‏ های فنی طرح‏ ها.

تکیه عزاداران الجفیر در بحرین


اجرای طراحی‏ های اولیه مهندسی در ساخت تکیه جفیر و عضو تیم فنی ناظر بر نوسازی.


حسین عبدالله حسن قرقور

تاریخ تولد ۱۹۷۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب شیعه
رایانامه hgargor@hotmail.com

توضیحات بیشتر:

مشارکت در دوره آموزش تخصصی در وزارت کار و کشاورزی 1995، مشارکت در دوره تخصصی آموزش در وزارت مسکن 1998. شرکت در کنفرانس‏ ها و کارگاه ‏های آموزشی و دوره ‏های ویژه در زمینه مهندسی و امور شهری در داخل و خارج کشور. طراح و ناظر تعدادی از طرح‏ های سرمایه‏ گذاری و ویلاها و ساختمان‏ های مسکونی و تجاری، اجرای طراحی‏ های اولیه مهندسی در ساخت باشگاه ورزشی و فرهنگی النصر و عضو تیم آماده‏ سازی ویژگی‏ های فنی طرح ‏ها، اجرای طراحی های اولیه مهندسی در ساخت تکیه جفیر و عضو تیم فنی ناظر بر نوسازی. مشارکت در مدیریت و سازماندهی تعدادی از فعالیت‏ های اجتماعی و فرهنگی در داخل و خارج منطقه، مشارکت در امور خیریه و داوطلبانه و اجتماعی.


done in 0.0686 seconds