آخرین ویرایش : March 3, 2012

شیخ حسن عیسی مرزوق

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی

( تا ۱۹۸۷م. )
تحصیلات متوسطه در مدرسه شهر عیسی

دانشگاه المصطفی (ص)


لیسانس علوم اسلامی

مراکز آموزش دینی

( تا ۱۹۸۹م. )
تحصیلات حوزوی در بحرین 1989 با چندین بار وقفه در تحصیل

شهر قم

( از ۱۹۹۷م. تا ۲۰۰۸م. )
تحصیلات حوزوی به مدت یازده سال


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۱۰م. )
نماینده مستعفی دور سوم مجلس نمایندگان

موسس

رئیس

نایب رئیس

عضو


گرایشات


عضو


سایر موارد


نام استادان وی


شیخ حسن عیسی مرزوق

تاریخ تولد ۱۹۷۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد روستای وادیان
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

متاهل و دارای دو پسر و یک دختر. خطیب منبر حسینی. عزیمت و حضور در کویت و هند و عمان و قطر به منظور تبلیغ و ارشاد. تدریس در بعضی از حوزه‏ های علمی به مدت هفت سال. بازگشت به بحرین در سال 2008. وی که در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بود به دلیل حضور در هیئت‏ های عزاداری‏ حسینی تحت فشارهای امنیتی از سوی دولت قرار گرفت و همین امر موجب وقفه در تحصیلات وی شد. در ناآرامی‏ های دهه 90 وی چندین بار بازداشت شد.


done in 0.0585 seconds