آخرین ویرایش : January 9, 2012

حسن علی محمد سلطان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


گواهی دوره متوسطه

مراکز آموزش دینی


تحصیلات حوزوی تا سطح خارج.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۱م. )
نماینده دور دوم مجلس نمایندگان از استان شمالی
نماینده مستعفی دور سوم مجلس نمایندگان از استان شمالی.

موسس

عضو


گرایشات


موسس

عضو

جمعیت بیداری اسلامی (جمعیة التوعیة الاسلامیة) در بحرین


عضو مؤسس «جمعیة التوعیة الاسلامیة» شعبه شهر حمد


حسن علی محمد سلطان

تاریخ تولد ۱۹۶۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب شیعه
رایانامه Hs9@hotmail.com

توضیحات بیشتر:
  • داری سه پسر.
  • امام مسجد الزهرا (س) در شهر حمد.

done in 0.0543 seconds