آخرین ویرایش : March 1, 2019

سمرقند الجابری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس هنرهای زیبا


مناصب و مشاغل


عضو


آثار


نویسنده


محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0456 seconds