آخرین ویرایش : February 14, 2012

سید حبیب مکی هاشم

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی

( تا ۱۹۶۷م. )
دیپلم

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۷۴م. )
لیسانس مدیریت و حسابداری

شهر لندن

( تا ۱۹۸۱م. )
دیپلم عالی در مدیریت و حسابداری

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( تا ۱۹۸۵م. )
مدرک عالی در مدیریت.
در سال 1992 نیز موفق به کسب دیپلم مدیریت از دفتر سازمان ملل متحد در ژنو شد.


مناصب و مشاغل


دیپلمات

نماینده

سازمان ملل متحد

( از ۱۹۸۵م. )
نماینده بحرین در سازمان ملل متحد (نیویورک- کمیته پنجم) در امور مالی و اداری.

سفیر

سفارت بحرین در بریتانیا

( از ۱۹۷۶م. تا ۱۹۸۳م. )

مدیر

رئیس

نایب رئیس

باشگاه الجزیره در ابوظبی

( از ۱۹۸۴م. تا ۱۹۸۷م. )

معاون

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو مجلس شورا در دور اول.
نایب رئیس کمیته امور خارجه، دفاع و امنیت ملی دور اول مجلس شورا به مدت سه سال.
عضو مجلس شورا در دور دوم.
عضو کمیته امور خارجه، دفاع و امنیت ملی در سال اول دور دوم مجلس شورا.
نایب رئیس کمیته امور حقوقی و مقننه در سال دوم دور دوم مجلس شورا.
عضو مجلس شورا در دور سوم.

شورای عالی ورزش و جوانان بحرین

( از ۱۹۷۵م. تا ۱۹۷۶م. )

باشگاه ورزشی الریف بحرین

( از ۱۹۶۷م. تا ۱۹۸۳م. )

فدراسیون فوتبال بحرین

( از ۱۹۹۷م. تا ۱۹۹۹م. )

کمیته مطالعاتی امکان ادغام باشگاه های بحرینی

( از ۱۹۹۸م. تا ۱۹۹۹م. )

انجمن منشور ملی بحرینمدرس

مراکز آموزشی

( از ۱۹۶۵م. تا ۱۹۷۴م. )
معلم ریاضیات

کارمند

وزارت امور خارجه بحرین

( از ۱۹۷۴م. تا ۱۹۷۶م. )
حسابرس

وزارت امور خارجه بحرین

( از ۱۹۹۵م. )
مقام ارشد کنسولی وزارت امور خارجه


گرایشات


رئیس

باشگاه المالکیة در بحرین

( از ۱۹۹۴م. تا ۲۰۰۰م. )
نایب رئیس و سپس رئیس باشگاه


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


سید حبیب مکی هاشم

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور بحرین
متولد المالکیة
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

او از سال 2001 تا 2003 به عنوان رئیس پروژه منطقه غرب بحرین فعالیت می کرد.


done in 0.034 seconds