آخرین ویرایش : August 5, 2018

سلمی الملائکة

آثار


نویسنده

" أنشودة المجد "


از جمله موضوعاتی که وی در شعر خود بدان توجه نشان می داد مسئله آزادی ، فلسطین و زن است.


تاریخ تولد ۱۹۰۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۳م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • پیشینه وی ، تحصیل نزد افراد برجسته خاندان خود ، انجام تحصیلات و مطالعات به صورت شخصی .
  • وی مادر شاعر پیشگام و برجسته شعر نو « نازک الملائکة » است ، وی با پسر عم خود « صادق الملائکة » که وی نیز شاعر بود ، ازدواج کرد.

done in 0.0465 seconds