آخرین ویرایش : July 23, 2018

غانم الشمران

تاریخ تولد ۱۹۱۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۴م.
محل تولد شهرستان هندیه

توضیحات بیشتر:
  • غانم بن شمران بن جلوب
  • شیخ قبیله «آل فتله» در شهرستان «هندیه» و از قبایل عربی الاصل حمیری قحطانی
  • نماینده چندین دوره انتخاباتی مجلس نمایندگان در زمان پادشاهی
  • فعال برای توسعه کشاورزی در منطقه
  • حضور در انقلاب منتهی به استقلال عراق
  • برپادارنده دیوانی بزرگ برای اجتماعات عشایری و برگزاری کنفرانس هایی در مناسبت های ویزه و عمومی
  • دارای چندین فرزند پسر از جمله «عبدالواحد» که جانشین «شیخ غانم» در ریاست قبیله شد

done in 0.043 seconds