آخرین ویرایش : May 27, 2018

سلیمان بیگ فتاح

مناصب و مشاغل


نماینده


تاریخ تولد ۱۸۹۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۰م.
محل درگذشت شهر لندن
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی نماینده مجلس ، افسر ارتش عثمانی ، سفر به « کفری » در سال 1920 و ترغیب روسای آن منطقه به شورش علیه دولت عثمانی ، سپس عزیمت به بغداد ، وی با درجه فرمانده به ارتش عراق پیوست ، 192 دستیار وزیر دفاع سپس معاون فرمانده مدرسه نظامی 1925 ، سرهنگ دوم 1920 ، سپس خدمت در ارتش را ترک و نماینده کرکوک در پارلمان عراق در 1930، 1934 ، 1935 - 1936 و 1947 - 1948نماینده اربیل در 1934.

done in 0.05 seconds