آخرین ویرایش : May 13, 2018

سوران محوی

تاریخ تولد ۱۹۴۱م.
محل تولد استان سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

done in 0.044 seconds