آخرین ویرایش : May 13, 2018

سیف الدین خندان

تاریخ تولد ۱۸۹۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۱م.
محل تولد شهر استانبول
محل درگذشت شهر وین
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

done in 0.0501 seconds