آخرین ویرایش : April 28, 2018

شامل الشمری

تاریخ تولد ۱۹۳۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۸م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • پیشینه وی ، خاندان وی برای چهار نسل از ساکنان کراده شرقی بوده اند، از فعالیتهای وی سخنران و مناظر در مجالس ادبی بغداد  ، شاعر ، بداهه سرا ، نویسنده ، تدریس در مقطع متوسطه ، بازنشستگی 1985 و سپس روی آوردن به تحقیق و تالیف . انجام پژوهش هایی در زمینه تاریخ و میراث عربی ، انتشار تعدادی از مقالات در مطبوعات داخلی.

done in 0.0441 seconds