آخرین ویرایش : April 9, 2018

رضا الواعظ

تاریخ تولد ۱۸۷۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۳م.
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق

done in 0.0411 seconds