آخرین ویرایش : April 9, 2018

رضا طالبانی

تاریخ تولد ۱۸۳۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۰۹م.
محل تولد شهر سلیمانیه
روستای قرخ از توابع شهر چمچال استان سلیمانیه
ملیت کشور عراق

done in 0.0415 seconds