آخرین ویرایش : March 11, 2018

فؤاد عباس

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه آمریکایی بیروت


  • لیسانس ادبیات


تاریخ تولد ۱۹۱۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۶م.
محل تولد استان دیاله

توضیحات بیشتر:
  • ادیب ، سخنران
  • بازرس آموزشی در وزارت آموزش و پرورش
  • سخنرانی های بسیار در نشست ها و گردهمایی های رادیو و تلوزیون
  • متخصص در زمینه زبان

done in 0.0412 seconds