آخرین ویرایش : March 6, 2018

رفیق جالاک

تاریخ تولد ۱۹۲۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۳م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق

done in 0.0421 seconds