آخرین ویرایش : February 27, 2018

ریبوار سیویلی

تاریخ تولد ۱۹۶۳م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

done in 0.0432 seconds