آخرین ویرایش : February 26, 2018

زایر ادریس

تاریخ تولد ۱۹۳۲م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

پیشینه وی ، شیخ عشیره آل عابد یکی از تیره های قبیله عدنانی الاصل بنی رکاب ، شاعر شعر روستائی و شعر بدوی می باشد.


done in 0.0404 seconds