آخرین ویرایش : January 16, 2012

جمال محمد عبدالرحمن فخرو

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۷۷م. )
لیسانس حسابداری


مناصب و مشاغل


عضو

مجلس مشورتی یا مجلس الاستشاری در بحرین

( از ۱۹۹۲م. تا ۲۰۰۲م. )
عضو مجلس مشورتی (مجلس الإستشاری) از 2002-1992 و معاون اول رئیس مجلس در دور دوم و سوم این مجالس.

کمیته فعال سازی منشور ملی بحرین (لجنة تفعیل میثاق العمل الوطنی)

( از ۲۰۰۲م. )

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو مجلس شورا در دور اول.
رئیس کمیته اقتصادی و مالی در سال ‏های اول تا چهارم دور اول مجلس شورا.
عضو مجلس شورا در دور دوم.
مشاور رئیس مجلس در دو سال نخستین دور دوم مجلس شورا.
عضو مجلس شورا در دور سوم.

انجمن حسابداران بحرین


عضو فعلی و رئیس سابق انجمن حسابداران.

هیئت امنای بازرسی از موسسات مالی اسلامی در بحرین


عضو سابق

کمیته منابع عمومی بحرینانجمن بازرگانان برای توسعه "رجال الأعمال التمنویه" در بحرین


عضو هیئت مدیره.

کمیته عالی آماده سازی منشور ملی بحرین (لجنة العلیا لإعداد میثاق العمل الوطنی)

( از ۲۰۰۱م. )

کارمند

شرکت KPMG قطر و بحرین


مشارکت در امور اجرایی.
عضو هیئت مدیره بخش خاورمیانه و آسیای جنوبی در شرکت KPMG.
عضو شورای بین المللی شرکت KPMG از سال 1997.
رئیس سابق بخش خاورمیانه و عضو سابق شورای اروپا، آفریقا و خاورمیانه شرکت KPMG.


مدال ها و جوایز


دریافت کننده

نشان درجه دوم شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه


نشان درجه دوم «شیخ عیسی بن سلمان آل ‏خلیفه» از سوی پادشاه حمد بن عیسی آل‏ خلیفه در جشن بازگشایی مجلس شورای سابق به وی اعطا شد.


جمال محمد عبدالرحمن فخرو

تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت هولی - ایرانی تبار
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • عضو کمیته منافع عمومی در اتاق بازرگانی و صنعت بحرین.
  • عضو هیئت مدیره سازمان‏ ها و نهادهای مختلف فعال در امور مربوط به منافع عمومی.
  • همکاری با انجمن جامعه حسابداران خُبره ایالات متحده.

done in 0.054 seconds