آخرین ویرایش : February 25, 2018

زهیر غازی زاهد

تاریخ تولد ۱۹۳۹م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

done in 0.042 seconds