آخرین ویرایش : February 25, 2018

زید محمد صالح

تاریخ تولد ۱۹۲۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۶م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0398 seconds