آخرین ویرایش : January 30, 2018

سرکون بولص

تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۷م.
محل درگذشت استان کرکوک
ملیت کشور عراق

done in 0.0526 seconds