آخرین ویرایش : October 13, 2017

کریم همیم الساعدی

مناصب و مشاغل


مدرس


تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
محل تولد شهر بغداد

توضیحات بیشتر:
  • محقق موسیقی اندلس
  • مشارکت در کنفرانس های هنری در مصر، لیبی، اردن و مغرب
  • دریافت دیپلم هنری

 


done in 0.0428 seconds