آخرین ویرایش : July 23, 2017

کوهستان محمدوندی

گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از نامزد های این حزب در انتخابات شوراهای 2008 در سلیمانیه


تاریخ تولد ۱۹۷۹م.
محل سکونت استان سلیمانیه
محل تولد استان سلیمانیه

توضیحات بیشتر:
  • کرد
  • لیسانس حقوق
  • در حال حاضر وکیل در حوزه زنان، مسائل سیاسی و نیز حقوق بشر

done in 0.0426 seconds