آخرین ویرایش : January 20, 2012

جاسم حسن یوسف عبدالعال

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه استافورد شایر انگلستان


رشته حقوق تجارت.

کشور ولز

( تا ۱۹۹۴م. )
مدرک حسابرسی حقوقی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
عضو دور نخست مجلس نمایندگان از استان شمالی.
عضو و رئیس کمیته مالی و اقتصادی دور اول مجلس نمایندگان از اکتبر 2003.
عضو کمیته تحقیق در امور مالی صندوق بازنشستگی و سازمان بیمه در دور اول مجلس نمایندگان.
عضو و نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص در حوزه اعطای تابعیت در دور اول مجلس نمایندگان.
عضو کمیته موقت جوانان دور اول مجلس نمایندگان.

عضو

کارمند

مرکز "Coopers and Lybrand" بریتانیا


حسابدار حقوقی به مدت پنج سال.


گرایشات


عضو

باشگاه المالکیة در بحرین

( از ۲۰۰۱م. تا ۲۰۰۲م. )
عضو هیئت مدیره و صندوقدار


جاسم حسن یوسف عبدالعال

تاریخ تولد ۱۹۶۵/۱۲/۲۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد روستای مالکیه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:
  • دارای سه فرزند.
  • مشارکت در فعالیت‏ های داوطلبانه اشخاص بحرینی مقیم بریتانیا 1995-1985.
  • کارشناس در زمینه حسابداری حقوقی و مشاوره‏ های مالی در تعداد زیادی از شرکت‏ های سهامی و خصوصی و همچنین در مؤسسات دولتی و وزارتخانه‏ ها به مدت سیزده سال.
  • تجربه کاری در انگلستان به مدت پنج سال.

done in 0.0551 seconds