آخرین ویرایش : January 7, 2012

رشاد احمد ابراهیم

معروف به : بزاز

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


سوم متوسطه .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
رئیس کمیسیون شهر سازی در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون امور کار در پارلمان دوم کردستان .

رئیس


گرایشات


عضو


رشاد احمد ابراهیم

تاریخ تولد ۱۹۴۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه rashad_ah1950@yahoo.com

توضیحات بیشتر:

پیش از عضویت در پارلمان معاون اول رئیس بخش بازرگانی و امور کار در اربیل و همینطور مشاور چند وزارتخانه در دولت محلی کردستان عراق بوده است . 


done in 0.0537 seconds