آخرین ویرایش : January 7, 2012

جاسم احمد عبدالکریم السعیدی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی

( تا ۱۹۸۱م. )
مدرک معادل دیپلم

دانشگاه اُمّ درمان در سودان


سه سال آموزش در حوزه فقه


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
عضو دور اول و دوم مجلس نمایندگان بحرین از استان جنوبی.
عضو کمیسیون امور حقوقی و مقننه مجلس نمایندگان در دور اول.
نایب رئیس کمیسیون امور حقوقی و مقننه مجلس نمایندگان در دور دوم.
عضو کمیته شکایات مجلس نمایندگان بحرین.
عضو کمیته حمایت از فلسطین در مجلس نمایندگان بحرین.

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۱۰م. )
نماینده مستقل دور سوم مجلس نمایندگان. وی از نمایندگان مستقل مجلس با گرایش سلفی است. مصونیت وی از سوی مجلس به دلیل توهین به شیعیان لغو شد، به همین دلیل در سال 2003 ناگزیر به عذرخواهی از مجلس شد. وی همچنین به دلیل جهت‏ گیری ‏های افراطی از سوی «جمعیة الاصاله» به عنوان کاندیدا برای انتخابات مجلس معرفی نشد لذا به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت کرد.

عضو


آثار


نویسنده


جاسم احمد عبدالکریم السعیدی

تاریخ تولد ۱۹۷۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر الرفاع شرقی
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب سلفی

توضیحات بیشتر:
  • امام و خطیب مسجد.
  • در بین اصحاب رسانه و فرهنگ بحرین به عنوان شخصی با عقاید بسیار افراطی شناخته شده است.

done in 0.0626 seconds