آخرین ویرایش : February 19, 2017

دلسوز حمه

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فارغ التحصیل دانشکده مهندسی


محل سکونت کشور هلند
محل تولد استان سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

done in 0.046 seconds