آخرین ویرایش : February 19, 2017

دلدار یونس

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دروس مقدماتی را در مدارس « دانیة » و کویسنجق و اربیل طی کرد ، فارغ التحصیل حقوق در دانشگاه بغداد.


تاریخ تولد ۱۹۱۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۸م.
محل تولد شهرستان کویسنجق
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

پیشینه وی ، شاعر ، وکیل ، مدافع حقوق کشاورزان ، مترجم اشعار فرانسوی لافونتن و لارماتین ، اشعار وی جنبه تعلیمی داشت و در آن به دموکراسی و آزادی و پیشرفت دعوت می کرد، سراینده سرودهای انقلابی و ملی نیز سراینده سرود ملی جمهوری خود خوانده کرد قاضی محمد در مهاباد ایران طی سال 1946 ، وی فرزند ملا رووف خادم السجاده است.

تالیفت وی ، « دیوان شعر » 1962 ، مقالات ادبی در مجله « گلاویژ » دارد.


done in 0.0467 seconds