آخرین ویرایش : October 29, 2011

رمضان عبدالرحمن حمد

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فوق لیسانس علوم پزشکی.


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون تندرستی در پارلمان دوم کردستان .

رئیس

بیمارستان شهر دوکان در کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان رئیس بیمارستان شهر دوکان بوده است .


گرایشات


عضو


رمضان عبدالرحمن حمد

تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر دوکان
محل تولد شهر دوکان

ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0543 seconds