آخرین ویرایش : February 19, 2017

دار الداودی

تاریخ تولد ۱۸۹۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۶م.
محل سکونت استان کرکوک
داقوق از توابع کرکوک
ملیت کشور عراق

done in 0.0197 seconds