آخرین ویرایش : February 13, 2017

خیون آل جناح

تاریخ تولد ۱۸۰۰م.
تاریخ درگذشت ۱۸۶۵م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

نام کامل وی ، خیون بن جناح بن حاج ناصر بن محمد

تولد 1800، جزیره « دبیسیة »

قتل 1865 ، منطقه ام العباس بین ناصریه و سوق الشیوخ.

پیشینه وی ، رئیس شیوخ بنی اسد وی مخالف نیروهای عثمانی بود و از پرداخت مالیات به آن دولت خود داری می کرد ، به وسیله برخی عشایر مرتبط با کارگزاران دولت عثمانی به قتل رسید، فرزندان وی محبی ، محمد و حسن نام داشتند و شیخ حسن بعد از مرگ پدرش ، شیخ بنی اسد شد.


done in 0.0415 seconds