آخرین ویرایش : January 7, 2012

هاله سهیل وادی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دکترای علوم پزشکی و متخصص بیماری های زنان .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره دوم .
رئیس کمیسیون تندرستی در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون امور شهری در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو


هاله سهیل وادی

تاریخ تولد ۱۹۶۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه hala_suhel@yahoo.com

توضیحات بیشتر:

پیش و پس از عضویت در پارلمان به عنوان پزشک و متخصص زنان فعالیت کرده و می کند .


done in 0.056 seconds