آخرین ویرایش : February 5, 2017

نوشیروان فواد معروف

معروف به : مستی

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
  • دوره اول

پارلمان کردستان عراق


  • فراکسیون سبز در پارلمان اول


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۱م.
محل تولد استان سلیمانیه

توضیحات بیشتر:
  • فارغ التحصیل رشته علوم نظامی
  • پیشمرگه
  • عضو کمیسیون امور پیشمرگه در پارلمان اول کردستان

done in 0.0459 seconds