آخرین ویرایش : February 4, 2017

نوری عبدالجبار

محل سکونت استان کرکوک

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «الجباری» و منسوب به سادات علوی

done in 0.0415 seconds