آخرین ویرایش : February 4, 2017

نوری رشید حسن

محل سکونت استان کرکوک

توضیحات بیشتر:
  • شیخ عشیره «خاصه دارلی» از قبیله «البیات» و منسوب به سادات از دو شاخه فرزندان امام هادی (ع) و نیز موسی مبرقع بن امام محمدجواد (ع)

done in 0.0841 seconds