آخرین ویرایش : December 10, 2016

نزار لفتة یاسین یوسف الحسنی

محل سکونت استان ذیقار

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «منصور» از عشیره «آل یاسر» و منسوب به سادات

done in 0.0437 seconds