آخرین ویرایش : November 26, 2016

نجم الدین ملا

تاریخ تولد ۱۹۰۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۲م.
محل تولد استان سلیمانیه

توضیحات بیشتر:
  • نجم الدین غفور علی ابراهیم
  • از جمله نخستین نویسندگانی که به حوزه نویسندگی کودکان روی آورد
  • علاقه مند به انتشار و استنساخ نسخه های خطی کردی
  • مدیر مدرسه «سفینه نوح» که خود نیز در آن درس خوانده بود. از این مدرسه صدها دانش آموزی فارغ التحصیل شدند که به آنها اجازه تحصیل در مدارس دولتی به دلیل عدم رعایت قوانین عربی آموزش اعطاء نشده بود.

done in 0.042 seconds