از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۷۶-۰۷-۱۸م.۱۹۷۶-۰۷-۱۸م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

کلرادو از ایالت‌های جنوب غربی آمریکا است و پایتخت آن شهر دنور است.

done in 0.0608 seconds