آخرین ویرایش : January 6, 2012

باسم یعقوب الحمر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کلرادو آمریکا


فوق لیسانس مهندسی شهرسازی


مناصب و مشاغل


وزیر

مدیر

وزارت کشور بحرین


مدیر کل امور اداری وزارت کشور.

رئیس

اداره گمرک بحرین

( از ۲۰۰۸م. )
رئیس گمرکات با درجه سرتیپ

نایب رئیس

عضو

کارمند

وزارت دفاع بحرین

( از ۱۹۸۱م. )
استخدام در وزارت دفاع به عنوان مهندس عمران.

وزارت کشور بحرین

( از ۲۰۰۶م. )


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


باسم  یعقوب الحمر

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت هولی - ایرانی تبار
پیرو مذهب سنی

done in 0.0665 seconds