آخرین ویرایش : November 13, 2016

خریبط الفالح

تاریخ تولد ۱۹۲۰م.
محل تولد استان میسان
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی خریبط بن صیهود بن منشد بن خلیفة بن داغر بن صبر بن چویمل بن لیلو العزاوی می باشد.
  • وی علوم و فنون زمان خود را نزد معلمین خصوصی و دروس تاریخ اسلام و جغرافیا و علوم دینی را نزد شیوخ عشیره فرا گرفت.
  • وی از شیوخ قبیله « البو محمد » پدرش شیخ فالح از مردان مشهور عشایر متوفی به 1941 بود، شیخ خریبط آگاه به امور عشایر و اصل و فرع قبائل به ویزه انساب « آلبو محمد » و قبائل اطراف آنها در روستای میسان و آشنا به فرهنگ عشایر و تاریخ منطقه، نماینده مجلس در اواخر چهل قرن گذشته میلادی بود.

done in 0.0443 seconds