آخرین ویرایش : November 7, 2016

خالد فرج الجباری

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغدادکشور انگلستان


تحصیلات  عالی در انگلستان و دریافت مدرک دیپلم عالی از دانشگاه « ادینبورگ » و دکتری از گروه انسان شناسی اجتماعی دانشگاه آکسفورد.


مناصب و مشاغل


رئیس

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد


رئیس گروه جامعه شناسی


تاریخ تولد ۱۹۳۷م.
محل تولد استان واسط (کوت)
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • پیشینه وی ، محقق انسان شناس ، مدیر هیئت های اعزامی وزارت آموزش عالی ، مشاور در تعدادی از سازمان ها ی دولتی در زمینه امور انسان شناسی.
  • تالیفات وی، مشارکت با تعدادی از اساتید بزرگ در زمینه تالیف کتاب « المجتمع» پژوهش های وی پیرامون « یزیدیه» از مهمترین مطالعات جهانی محسوب می شود که بسیاری از مفاهیم و تئوری های پیرامون ماهیت جامعه یزیدی را تغییر داد.

done in 0.0479 seconds