آخرین ویرایش : November 6, 2016

خالد سلیمان

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت معارف عراق

( از ۱۹۲۹م. )

وزارت کشاورزی عراق

( از ۱۹۲۹م. تا ۱۹۳۰م. )


تاریخ تولد ۱۸۷۷م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

افسر در ارتش عثمانی ، معاون مجلس مبعوثان دولت عثمانی ، بازگشت به عراق مقارن استقلال آن کشور و معاون مجلس نمایندگان عراق ،نماینده فوق العاده اعزامی به ایران.


done in 0.0448 seconds