آخرین ویرایش : November 5, 2016

ناجی السنجری

تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
محل تولد شهر ناصریه

توضیحات بیشتر:
  • شرکت در نمایشگاه های انجمن هنرمندان
  • برپاکننده 6 نمایشگاه در داخل عراق
  • مدیر بخش گرافیک در تلوزیون آموزشی

done in 0.043 seconds