آخرین ویرایش : October 30, 2011

فواد احمد محمد بابان

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه سلطنتی بریتانیا


دکترای علوم پزشکی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
رئیس کمیسیون تندرستی در پارلمان دوم کردستان .
رئیس کمیسیون حمایت از قربانیان بیماران شیمیایی حلبچه .
منتخب شهر حلبچه در پارلمان است .

کارمند

دانشگاه صلاح الدین در اربیل(سلیمانیه سابق)


رئیس گروه پزشکی دانشگاه سلیمانیه است .


تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر حلبچه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
از لحاظ گرایش سیاسی و وابستگی حزبی مستقل است . وی از افراد پر تلاش برای انجام خدمت رسانی و اخذ حمایت های لازم برای مصدومان باقیمانده بمباران شیمیایی حلبچه بوده است . در یک نظر سنجی انجام گرفته در میان مردم حلبچه وی پنجمین نماینده ای بود که مردم شهر آن را می شناختند .

done in 0.0748 seconds