آخرین ویرایش : January 3, 2012

احمد عبدالله احمد حاجی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( از ۱۹۷۹م. تا ۱۹۸۰م. )
دریافت گواهینامه در رشته تجارت و بازرگانی.

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)


لیسانس حسابداری

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۸۵م. )
مدرک برنامه نویسی (COBOL)

دانشگاه فوتسکری استرالیا

( تا ۱۹۸۶م. )
دوره فشرده مدیریت مشتریان


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
عضو دور اول مجلس نمایندگان از استان شمالی.
عضو کمیته خدمات عمومی و محیط زیست.

عضو

مؤسسه جهانی (IPS)


در حوزه مشتری‏ مداری از استرالیا.

مدرس

مرکز حفظ قرآن کریم «یوسف بن أحمد کانو» در بحرین

( از ۱۹۸۹م. )
معلم علوم قرآن کریم و تجوید

کارمند

وزارت اقتصاد و دارایی بحرین

( از ۱۹۹۶م. تا ۲۰۰۱م. )
رئیس بخش منابع در وزارت اقتصاد و دارایی (اداره انبار مرکزی) 1998-1996، رئیس بخش مشتری‏مداری در وزارت اقتصاد و دارایی (اداره انبار مرکزی) 2000-1998، رئیس امور انبارداری در وزارت اقتصاد و دارایی (اداره انبار مرکزی) 2001-2000

وزارت آب و برق بحرین


رئیس بخش تضمین کیفیت (استاندارد) در دفتر معاونت امور اداری و مالی وزارت آب و برق.


احمد عبدالله احمد حاجی

تاریخ تولد ۱۹۵۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:
  • در سال  1978 چندین گواهینامه‏ بین‏ المللی از مؤسسات آموزشی در بریتانیا اخذ کرده و همچنین دوره‏ های کوتاه مدت و بلندمدت در داخل و خارج کشور در حوزه تخصصی مشتری‏ مداری و مدیریت بازرگانی و....گذرانده است.
  • وی دارای دو دختر و چهار پسر است.

 


done in 0.0555 seconds