آخرین ویرایش : September 9, 2016

حسن السهیل

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق


نماینده کاظمین


تاریخ تولد ۱۸۹۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۷م.
محل تولد منطقه ابوغریب بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل او شیخ حسن بن سهیل بن نجم بن سهیل بن عبید بن سبهان بن صناع بن عوید بن طعمة بن حسین الی...بن خالد بن منقر بن عبید بن مقاعس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زید بن مناة بن تمیم می باشد.
  • او در روزگار خود رهبر قبیله بنی تمیم بود، وی از دوران جوانی مسئولیت قبیله بزرگ خود را عهده دار شد و به متحد کردن عشایر قبیله از پراکندگی و انتقال آن ها از شرایط کوچ نشینی به استقرار در مکانی خاص پرداخت.
  • وی در کنفرانس پزشکی کشورهای عربی که در سال 1939 در بغداد برزگزار شد میزبان ضیافت نهار شرکت کنندگان بود.
  • وی دارای قدرت بسیاری در محیط قبیله ای خود و نیز دارای روحیه ملی گرایی و متعصب بود
  • در بین خیمه گاه های قبیله او مهمانخانه بزرگی برای او ساخته شد که در آن به استقبال از چهره های شاخص طبقات اجتماعی و ملاقات کنندگان از نواحی مختلف جهان می پرداخت، از جمله شاخص ترین این میهمانان می توان به شاعر بزرگ هند «تاگور»، «ملک عبدالله» پادشاه اردن، ولیعهد سوئد شاهزاده «آدولف گوستاو» 1934، رئیس جمهور سوریه «شکری القوتلی» 1945،  رئیس جمهور لبنان «بشارة الخوری» 1947، رئیس جمهور ترکیه «جلال بایار» 1954 و دیگر پادشاهان و رؤسای جمهور اشاره کرد.
  • طبق آن چه که در اسناد و مدارک عهد عثمانی آورده شده است وی دارای شجاعت و توان و قدرت بسیاری در میان عشایر عراق بود و نیز طبق آن چه که در اسناد بریتانیایی درج گردیده است وی با رهبران دین عراق ارتباط دامنه داری داشته است.

done in 0.046 seconds