آخرین ویرایش : August 28, 2016

حسن البیاتی

تحصیلات


محل تحصیل

دارالمعلمین عالی عراق

( تا ۱۹۵۵م. )
لیسانس رشته ادبیات

دانشکده زبان های شرقی دانشگاه مسکو

( تا ۱۹۶۵م. )
دکتری فلسفه


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس


آثار


نویسنده

مترجم

رمان " زید الحدید "

( از ۱۹۸۹م. )
ترجمه از زبان روسی


تاریخ تولد ۱۹۳۰م.
محل تولد شهر مندلی
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل او حسن نجم مال الله البیاتی است.
  • او مدرس مقطع متوسطه بود.
  • وی در تعدادی از کنفرانس های فرهنگی و نیز جشنواره های شعری «مربد» شرکت نمود.
  • او به زبان روسی تسلط دارد.

done in 0.0512 seconds