آخرین ویرایش : August 28, 2016

حسن البدر

مناصب و مشاغل


نماینده


روابط خانوادگی


نام پدر

بدر رمیض


«شیخ حسن» فرزند ارشد «شیخ بدر» بود که در زمان حیات پدرش درگذشت.


تاریخ تولد ۱۸۷۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۳۸م.
محل تولد شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل او حسن بن بدر بن عجیل بن سلمان بن ثنیان بن حمد بن شدود بن رمیض بن عمارة بن صالح المالکی می باشد.
  • او شیخ قبیله قیسی عدنانی «بنی مالک» یکی از قبایل سه گانه «المنتفق» می باشد.
  • وی به فرماندهی جنگ های عشایری پرداخت و نماینده عشایر در کنفرانس ها و در مقابل نیروهای حکومتی بود.
  • وی در ناصریه با ملک فیصل دیدار نمود و هدایایی به او تقدیم کرد.

done in 0.0487 seconds